• نقد و بررسی سند ۲۰۳۰

  انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان جمعی است که سعی در نگاه روزآمد به اسلام و جهان دارد. برخی از افر...

 • دفاع از دموکراسی

  دفاع از دموکراسی

  چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه، در سایت رادیو فردا، در رد رابطه منطقی بین دین و دموکراسی مطلبی را من...

 • جامعه‌شناسی دینی

  جامعه‌شناسی دینی

  دین شیوه زندگی است. شیوه‌های زندگی با یکدیگر متفاوت است چون امیال آدمیان متفاوت است. امیال آدمیان مت...

 • زن قرآن، فعال اجتماعی است؟

  زن قرآن، فعال اجتماعی است؟

  نگاه قرآن به زن با نگاه همه انسانهایی که در چارچوب فرهنگ بسته خویش به او ‌می‌نگرند متفاوت است. قرآن ...

 • گسستگی نسل‌ها

  گسستگی نسل‌ها

  در جلسه ای دوستانه سوالی مطرح شد که از یک بحران فکری در جامعه خبر می دهد. طرح سوال و بحث پیرامون آن ...